Wydarzenia Wydarzenia

Narada terenowa - szkody od zwierzyny

W dniu 12.05.2015 roku na terenie leśnictwa Glisno odbyła się narada terenowa dotycząca szacowania szkód od zwierzyny zgodnie z nowelizowana Instrukcją Ochrony Lasu dla pracowników służby leśnej nadleśnictwa. Program szkolenia obejmował część teoretyczną – przedstawiono podstawowe zasady inwentaryzacji szkód oraz część praktyczną – zasady szacowania i ewidencjonowania szkód przedstawiono w terenie.