Asset Publisher Asset Publisher

Oferta łowiecka

      OHZ LP Nadleśnictwa Sulęcin - Obwód łowiecki nr 83 Nadleśnictwa Sulęcin położony jest na terenie gminy Sulęcin, Lubniewice i Bledzew. Powierzchnia ogólna obwodu wynosi 6.218 ha , w tym 2.377 ha lasów.
       Pagórkowaty krajobraz  z bukowymi, dębowymi i mieszanymi lasami w łowisku  tworzą wspaniałą aurę dla wielu niepowtarzalnych przeżyć  łowieckich, a myśliwemu dają wrażenie, że znalazł się na  pogórzu Bieszczadzkim. Najwyższe wzniesienia dochodzą w Nadleśnictwie Sulęcin  do 224 m.n.p.m.  Nie ma na horyzoncie Bieszczad,  natomiast widać odległe  o 50 km miejscowości np. Gorzów Wlkp. Każdy kto znajdzie się w Nadleśnictwie Sulęcin jest pod wrażeniem różnorodności przyrodniczej, potoków mających w wielu odcinkach charakter górskich, jezior rynnowych ukształtowanych przez lądolód z I klasą czystości wód.
Istotnym elementem biocenoz Nadleśnictwa Sulęcin są zwierzęta łowne: jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, jenoty, szopy. Prowadzona planowa gospodarka łowiecka w  Ośrodku Hodowli Zwierzyny w oparciu o coroczne plany umożliwia organizację polowań dla myśliwych indywidualnych, zorganizowanych grup myśliwych oraz poprzez  biura polowań. W roku łowieckim 2013/2014 pozyskano 140 sztuk jeleni, 140 sztuk saren, 240 sztuk dzików, 20 sztuk lisów, 10 jenotów, 15 szopów. Przykładowe pozyskane w minionym roku trofea: byków 17 w tym największe o masie 7,20 kg, dzików 206 w tym największy o długości szabli 18,5 cm , rogaczy 60 w tym największe o masie 350 gram .

      W załączniku oferta cenowa na sprzedaż usług z zakresu turystyki łowieckiej w OHZ LP Nadleśnictwa Sulęcin w sezonie łowieckim 2014-2015


Select a language

 

       Italian                                        German                                   French