Asset Publisher Asset Publisher

dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest:

Pani Kinga Adamska-Gerber
tel. 95-755-01-07
e-mai: kinga.adamska@szczecin.lasy.gov.pl