Asset Publisher Asset Publisher

gospodarka łowiecka

Łowiectwo

Teren Nadleśnictwa Sulęcin zaliczono do IX Rejonu Hodowlanego, obecnie obowiązujący Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany ustalony na lata 2007-2017.
Nadleśnictwo Sulęcin nadzoruje 5 obwodów łowieckich: obwód łowiecki nr 73,84,85 Koła Łowieckiego „SZOP" Wędrzyn, obwód łowiecki nr 83 Koła Łowieckiego „CIS" w Ośnie Lubuskim oraz obwód łowiecki nr 86 Koła Łowieckiego „JELEŃ' Sulęcin.

Na terenach dzierżawionych obwodów występują najważniejsze gatunki zwierzyny grubej takich jak jeleń, sarna, dzik a nawet daniel.
Wg przeprowadzonej inwentaryzacji zwierzyny na terenie dzierżawionych obwodów łowieckich Nadleśnictwa Sulęcin stany inwentaryzacyjne zwierzyny wg stanu na dzień 10.03.2015 wynosi:
Jeleń ogółem – 700 szt., sarny ogółem – 689 szt., dziki ogółem – 333 szt.