Asset Publisher Asset Publisher

Odwiedziny w szkole !

    W dniu 11 stycznia 2018  r.  Pani Kinga Adamska-Gerber udała się na spotkanie do Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie w celu przeprowadzenia pogadanki nt. celowości dokarmiania zwierząt leśnych, migracji ptaków i ich zimowisk oraz zapoznania dzieci z pracą leśnika  pod hasłem „ W lesie o każdej porze”.
    W spotkaniu uczestniczyły dzieci z klasy pierwszej. Rozmowa z leśnikiem pomogła dzieciom wzbogacić swoją wiedzę o nowe informacje i ciekawostki dotyczące świata przyrody a w szczególności na temat zasad prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej.  Poza tym utrwaliły sobie wiadomości na temat tego, jakie znaczenie ma w naszym życiu las.